ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ

  • ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷೆಗಿದೆ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು

    ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರಣಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಕಿರುಕುಳಗಳು, ಕಳ್ಳತನ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ