CONNECT WITH US  

ಈಗಾಗಲೇ ರೇಡಿಯೇಶನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ‌ಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತೂ ಆಗಿದೆ....

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ "ಕಾಲ್‌ ಡ್ರಾಪ್‌', ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿಯೇ ಕೇಳಿಸದಿರುವುದು ಇಂತಹ ದೂರುಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ...

Back to Top