ಯೋಗಿಕ ಆಹಾರ

  • ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ; ಯೋಗಿಕ ಆಹಾರವೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ

    ಉಡುಪಿ: “ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದವರೇ. ಆದರೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವರಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಡಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ