ರಬ್ಬರ್‌ ಬೆಲೆ

  • ರಬ್ಬರ್‌ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

    ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ 252 ರೂ. ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. (ಸಿಂಗಲ್‌ ಚೋಲ್‌) 260 -295 ರೂ. ತನಕ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ…

  • ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ

    ಈ ವಾರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಅಡಿಕೆ 290-300 ರೂ. ತನಕ ಖರೀದಿಯಾದರೆ, ಹೊಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 250…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ