CONNECT WITH US  

ಶಿಯೋಮಿ ಕಂಪೆನಿ ಮೊನ್ನೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 6 ಸಾವಿರದಿಂದ 13 ಸಾವಿರದವರೆ ರೆಡ್‌ಮಿ 6ಎ, ರೆಡ್‌ಮಿ 6 ಹಾಗೂ ರೆಡ್‌ಮಿ 6 ಪ್ರೊ ಎಂಬ  ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್‌ಗ‌ಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Back to Top