ರೋಟರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಹಿಲ್ಸ್‌

  • ಮಣ್ಣಪಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡ ವಸಂತದ ಚಿಗುರು

    ರೋಟರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಹಿಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡ ರೋಟರಿ ಮಣ್ಣಪಳ್ಳ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ವಸಂತಾಗಮನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಪಳ್ಳದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಇದರ ಕಲಾವಿದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಕಲಾವಿದೆಯರು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ