ಶೋಕೇಸ್‌

  • ಅಭಿರುಚಿಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಶೋಕೇಸ್‌

    ಶೋಕೇಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ ಲೀವಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌, ಬೆಡ್‌ ರೂಮ್‌, ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶೋಕೇಸ್‌. ಶೋಕೇಸ್‌ ಇರುವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ