CONNECT WITH US  

ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಕದ್ರು ಮತ್ತು ವಿನುತ. ಕದ್ರುಗೆ ಸರ್ಪಗಳು ಮಕ್ಕಳು. ವಿನುತಗೆ ಅರುಣ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ...

 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೈಸೂರು

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ಹಾವು ಹೊಡೆದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗೆಂದು ಸರ್ಪವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವತ್ವವನ್ನೇ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆಯೇ? ವಿನಾ...

ಆಗ್ರಾ: ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಥಾದರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಕುತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗ್ರಾದ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ...

Back to Top