ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಬದುಕು

  • ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ…

    ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹೀಗೇ. ದೂರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ. ಬಿಡ್ರೀ ಅವರಿಗೇನು?…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ