ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ

  • ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ

    ಕೆಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಒಂದು. ಕೆಲವು ಸರಳ ಸೆಳೆತದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನೋವನ್ನು ಬರದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕೆಲ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮೊದಲು ದೀರ್ಘ‌ವಾದ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ