ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

  • ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾಮಕರಣ

    ಗೂಗಲ್‌ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸುದ್ದಿಯೇ! ಅದು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಸುದ್ದಿಯೇ… ಈಗ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದೂ ಸುದ್ದಿಯೇ!…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ