ಸುದಂತ ಯೋಜನೆ

  • ಸುದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

    ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್‌ ಭಾಷೆಯ ಆರ್ಥೊ (ನೇರ) ಮತ್ತು ಓಡೊಂಟ್‌ (ದಂತ) ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುದಂತ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹೆಸರಿದೆ. ಇಂದು ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ್‌ ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ