CONNECT WITH US  

ಮಧುಕುಮಾರ್‌ ವಿರಚಿತ "ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ' ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಚಾಲ್ತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ . ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆಯುಧವಾದ ಸುದರ್ಶನನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ತ್ಯವೀರ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ...

ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಸಮಾಜದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಲ ಕುರ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನ. 27ರಂದು ಸಂಜೆ ಬಯಲಾಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ...

Back to Top