ಸೌದಿ ಮಿತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಯೆಮೆನ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ವಾಯು ದಾಳಿ; 6 ಬಲಿ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ