ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌

  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯುಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌

    ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೀಸುವ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬೇಸಗೆ ಕಾಲವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಹೊಸತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ