ಹಸಿದವರ ಅನ್ನದೈವ

  • ಸೇವೆಯ ಅಭಿಲಾಷೆ; ಹಸಿದವರ ಅನ್ನದೈವ

    ತಿಂಗಳ, ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ, ಇರೋಕೆ ಮನೆ, ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ… ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಅನಾಥರು, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರಿಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ