CONNECT WITH US  

"ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ...' ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ...

Back to Top