CONNECT WITH US  

ಚಿತ್ರ: ಹೃದಯಗೀತೆ
ಗೀತೆರಚನೆ: ಎಂ.ಎನ್‌. ವ್ಯಾಸರಾವ್‌
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್‌-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಎಸ್ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ-ಚಿತ್ರಾ

ಯುಗಯುಗಗಳೆ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತ
...

Back to Top