ಹೆಣ ಹೊರುವವರು

  • ಹೆಣ ಹೊರುವವರಿಗೆ ಹೆಣವಾಗುವ ಭಯ!

    ಸಂತೆಮರಹಳ್ಳಿ: ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಸಾಗುವ ಹೆಂಗಸರು, ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೂ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಎದೆಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇದು ಯಳಂದೂರು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ