2000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟು

  • 2,000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟು ಹೆಚ್ಚಳ

    ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು 2016ರ ನವೆಂಬರ್‌ 8ರಂದು ಅಮಾನ್ಯಿಕರಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಿಗೆ 2000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿ ಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಲು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ