377

  • ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೆಲುವು; ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ

    ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮ್ಮತಿಯ ಸಲಿಂಗರತಿಯು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 377ನೇ ಕಲಮಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ  ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಬಹುಕಾಲದ ಹೋರಾಟವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗೆಲುವು ದೊರಕಿದೆ. ನಿಜ! ಸಲಿಂಗರತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ