CONNECT WITH US  

ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಏನಾದರೂ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಳೇಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದೇ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌.

Back to Top