CONNECT WITH US  

ವಿಜಯಪುರ: ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಆಧಾರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದುಕನ್ನುಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ| ವಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ...

ಬೀದರ: ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ವತ್ಛ ಸಮಾಜದ ಕನಸನ್ನು ಅಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಮಾದರಿಯಾದರು ಎಂದು...

ಕಲಬುರಗಿ: ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.. ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ....

Back to Top