CONNECT WITH US  

Belly fat in men

ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ. ಬೊಜ್ಜಿನ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೊಜ್ಜಿಗಿಂತಲೂ...

Back to Top