cotton kurti

  • ಎವರ್‌ ಕೂಲ್‌ ಕುರ್ತಿ

    ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ ಇದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲವೆನ್ನದೆ ಸರ್ವಋತುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವ, ಆಫೀಸ್‌-ಔಟಿಂಗ್‌ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ದಿರಿಸು ಇದು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇರೀ, ಕಾಟನ್‌ ಕುರ್ತಿ… ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ,…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ