CONNECT WITH US  

ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಂಚಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ "ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಷನ್‌ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ಪಿರೇಷನಲ್...

Back to Top