CONNECT WITH US  

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಅಸಂಭವ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ವಿವರಗಳು ಕುತೂಲಹಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19,500ಕ್ಕೂ...

ಕಾಪು: ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶೆ„ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈವಿದ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಎ ಮೋರ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಡ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಂಡಿ ಫಝಿಲ್‌ ಮತ್ತು...

Back to Top