CONNECT WITH US  

ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ "ಆ್ಯಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್‌' ಭೂಮಿಯಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರ್ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾರಾ ಪುಂಜಗಳ ಸಮೂಹ(ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ...

Back to Top