Indin post

  • ಸಿಎಜಿಯಲ್ಲಿ 182 ಹುದ್ದೆಗಳು

    ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಡಿಟರ್‌,ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 182 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ