CONNECT WITH US  

ಇದುವರೆಗಿನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ...

Back to Top