CONNECT WITH US  

ಜೀವನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ತಿರುವು, ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಸಂಚಾರದ ರಸ್ತೆ.

ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲವು ಕ್ರಮೇಣ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ, ಅಂಗೀಕಾರ, ಕರಾರು ವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಯಾರಿ ನಡೆದರೆ ಮುಂದಿನ...

Back to Top