CONNECT WITH US  

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ! ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೇ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಖುಲ್ಲಾಂಖುಲ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸತೊಡಗಿದಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Back to Top