CONNECT WITH US  

ಮೀರಾ, ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ, "ವೃಕ್ಷ' ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ... ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದರೂ, "ನನ್ನನ್ನು ಅರುಣ್‌ ಸಾಗರ್‌...

Back to Top