CONNECT WITH US  

ಚಂಡಿ ಕೋರಿ, ಬರ್ಸ, ಅರೆ ಮರ್ಲೆರ್‌ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕೋಸ್ಟಲ್‌ ವುಡ್‌ನ‌ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದಾಸ್‌ ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ ಈಗ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನೆಮಾ 'ಏರಾ ಉಲ್ಲೆರ್‌ಗೆ' ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ...

New Delhi:  The Indian Railways will soon cut short the running time of over 500 long distance trains by up to two hours, a senior railway official said today...

Back to Top