CONNECT WITH US  

Washington: Scientists are using gold nanoparticles that act as tumour-seeking missiles to target prostate cancer, in a first-of-its-kind clinical trial.

ಹೌದು ನಿಜ! ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ (ಪುರುಷ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಕ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌) ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು...

Back to Top