CONNECT WITH US  

ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಟಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿರುವ ನಾಟಕ "ಪುಕ್ಕಟ ಸಲಹೆ'. ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಲ್ಯಾಪಾನಂದ ಟ್ಯಾಪಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ...

Back to Top