Rajaneethi

  • ದಕ್ಷಿಣ Vs ಉತ್ತರದ ಹಕೀಕತ್ತೇನು?

    ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನೆಲ್ಲ “ಮದರಾಸಿ’ಗಳು ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ