rajaram

  • ಗಾಂಧೀಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ: ರಾಜಾರಾಮ

    ಏತಡ್ಕ: ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏತಡ್ಕ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಾರಾಮ ಕೆ.ವಿ. ಹೇಳಿದರು. ಏತಡ್ಕದ ಕುಂಬಾxಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏತಡ್ಕ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ