Richard Feynman American physicist

  • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

    ರಿಚರ್ಡ್‌ ಫೆಯ್ನಮನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದವನು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೊದಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್‌ ಬಾಂಬ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಇದು ಮ್ಯಾನ್‌ಹಟ್ಟನ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಸಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಾತ ಫೆಯ್ನಮನ್‌….

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ