CONNECT WITH US  

ಕೆಲಸ ತೊರೆದು, ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ, "ನಾನ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹನಿಮೂನ್‌'ಗೆ ಹೊರಟ ಕನ್ನಡಿಗ ದಂಪತಿ ಇವರು. ರುಚಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ...

ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಯೋಗ, ಶಶಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಈವಾರ ರುಚಿಕಾ ಯೋಗ, ಭದ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮಾಲವೀಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Back to Top