sharanegangadevi

  • ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತಾಜೀಆಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ

    ಧಾರವಾಡ: ಅದು 1960ರ ದಶಕ. ಆಗೇನಿದ್ದರೂ ಗುರು ವಿರಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂದಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವದು. ಅಂತಹ ವೇಳೆಯೇ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ