CONNECT WITH US  

ಶಹಾಪುರ: ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ...

Back to Top