CONNECT WITH US  

ಮಧುಕುಮಾರ್‌ ವಿರಚಿತ "ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ' ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಚಾಲ್ತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ . ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆಯುಧವಾದ ಸುದರ್ಶನನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ತ್ಯವೀರ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ...

Back to Top