togariholige

  • ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ: ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು

    ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಬೇಗಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು: 1. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ – 1/2 ಕೆಜಿ 2. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ – ಕಾಲು ಕಪ್ 3. ಮೈದಾಹಿಟ್ಟು – 2…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ