CONNECT WITH US  

ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ, ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಓಡಾಟ, ಸುತ್ತಾಟ ಆಗಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ...

Back to Top