ಗುಂಡದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ ( ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು) ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದೆಂದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ