ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕ HallimaneHyderAli Saviour of antiques

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಮನೆ Hyder Ali ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

Hallimane Hyder Ali is the man known for his antique collection. Here is the story of him created by Team Udayavani.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ