ದಸರಾ ಆರಂಭದ ಮೂಲ ಹಂಪಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ

ದಸರಾ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ..ಹೀಗೆ ದಸರಾ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ