ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ Mandya Ramesh ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ