ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳು

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ